Apply for job:

DIAGNOSTA OSKP 

About Job

Szukamy doświadczonego Diagnosty OSKP. Osoba na tym stanowisku odpowiada za wykonywanie badań technicznych
pojazdów; zajmuje się oceną stanu technicznego pojazdów bez ich demontażu lub z demontażem częściowym bez naruszania podstawowego funkcjonowania połączeń
elementów. Zachęcamy do zapoznania się, ze szczegółami oferty poniżej.

 • Repair

  The latest workplace equipment

  Experience a modern work environment, the latest technologies for optimal productivity and efficiency in daily tasks.

 • Repair

  Compensation for commuting to work

  We understand the importance of a stress-free commute, which is why we offer compensation packages to support your daily travel expenses, making your journey to work more convenient and cost-effective.

 • Repair

  Work anniversaries gift system

  Celebrate your milestones with us! Our work anniversaries gift system rewards your dedication and loyalty, providing special tokens of appreciation for your contribution to our organization.

 • Repair

  Trainings

  From day one, we provide comprehensive onboarding programs that empower employees with the skills and knowledge necessary to excel in their positions. As careers progress, we continue to invest in the development of employees, offering opportunities for continuous upskilling and supporting ongoing professional development.

 • Repair

  Stable employment

  Join our team and enjoy the benefits of stable and secure employment. We prioritize creating a supportive and reliable work environment, offering long-term opportunities for growth and professional stability.

 • Repair

  High organizational culture

  Immerse yourself in a vibrant and positive work culture that fosters collaboration, innovation, and mutual respect. Our organization values teamwork, open communication, and a healthy work-life balance, creating an uplifting and fulfilling professional atmosphere.

Job details

   Responsibilities:

 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych itd;
 • wykonywanie przeglądów samochodowych przy wykorzystaniu aparatury techniczno- pomiarowej;
 • wykonywanie przeglądów okresowych i analiza stanu poszczególnych podzespołów;
 • współpraca z naszym serwisem samochodowym celem usunięcia zauważonych usterek;
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych;
 • dbanie o powierzony sprzęt diagnostyczny.

   Requirements:

 •  uprawnienia diagnosty OSKP;
 • znajomość mechaniki pojazdów;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, życzliwe podejście do klienta;
 • zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Application form